qurban unta

Pokok-Pokok Ajaran Islam Tentang Halal dan Haram

POKOK-POKOK AJARAN ISLAM TENTANG HALAL DAN HARAM PERSOALAN halal-haram adalah seperti halnya soal-soal lain, di mana orang-orang jahiliah pernah tersesat dan mengalami kekacauan yang luarbiasa, sehingga mereka berani menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Keadaan yang sama pernah juga dialami oleh golongan penyembah berhala (watsaniyin) dan ahli-ahli kitab. Kesesatan Read More…