Qurban

Qurban A. Pengertian Qurban dan Hukumnya Menurut bahasa qurban ialah dekat atau mendekat. Sedangkan menurut istilah syara’ ialah menyembelih binatang ternak pada hari raya ‘idul adha dan hari tasyrik dengan maksud semata-mata beribadah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Qurban hukumnya sunnah muakkad bagi yang mampu. Allah SWT berfirman. : “Sesungguhnya kami telah memberikan […]

Qurban Aqiqah

Qurban Aqiqah Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang membolehkan dan menganggapnya sah sebagai aqiqah sekaligus qurban dan ada yang menganggap tidak bisa digabungkan. Pendapat pertama, berqurban tidak bisa digabungkan dengan aqiqah. Ini adalah pendapat Malikiyah, Syafi’iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Dalil pendapat ini antara lain, bahwa aqiqah dan qurban adalah […]

Doa Qurban

Doa Qurban Assalamu’alaikum sahabat Aqiqah Berkah…. apa kabarnya??fine-fine aja kan. Kami akan mengulas soal Doa Qurban. Tapi sebelumnya baca dulu pengertian qurban, hukum qurban dll. Mari di baca sareng-sareng sobat…… supaya menambah wawasan kita mengenai qurban. A. Pengertian Qurban dan Hukumnya Menurut bahasa qurban ialah dekat atau mendekat. Sedangkan menurut istilah syara’ ialah menyembelih binatang […]

Page 1 of 3 Page 1 Page 2 Page 3