Blog

hukum aqiqah

Hukum Pelaksanaan Aqiqah

Hukum Aqiqah itu sendiri menurut kalangan imam Syafi’i dan Hambali adalah sunnah muakkadah. Dasar yang dipakai oleh kalangan imam Syafi’i dan Hambali adalah sebagai berikut: “Anak-anak itu tergadai (tertahan) dengan aqiqahnya, disembelih hewan untuknya pada hari ketujuh, dicukur kepalanya dan diberi nama.” (HR. Al-Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Madjah, dari Hasan) Dari Ummu Kurzin Al-Ka’biyah ra. Ia berkata, […]

aqiqah dalam islam

Pengertian Aqiqah Dalam Islam

Aqiqah Dalam Islam Pengertian Aqiqah Dalam Islam Aqiqah Dalam Islam. Aqiqah adalah penyembelihan binatang pada hari mencukur rambut bayi,dan merupakan ibadah yang disyari’atkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW dalam sabda yang berbunyi “Setiap anak yang lahir itu terpelihara dengan Aqiqahnya yang disembelih untuknya pada hari ketujuh (dari hari kelahirannya), dicukur dan diberi nama.” (HR. […]

Tujuan Pelaksanaan Aqiqah

Menurut para ahli ulama’ Hukum Aqiqah adalah Sunnah Muakad. Rosulullah SWA, bersabda: “Barang siapa di antara kalian yang ingin menyembelihkan bagi anaknya, maka silahkan lakukan”. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai dengan sanad yang hasan). Aqiqah juga salah satu upaya kita untuk menebus anak kita yang tergadai, Aqiqah bisa juga untuk menunjukkan rasa syukur kita […]

Page 295 of 295 Page 1 Page 293 Page 294 Page 295